Comité van Aanbeveling

Bijeenkomst op 31 maart 2017 van Comité van aanbeveling en Bestuur van Present Apeldoorn

In het Comité van Aanbeveling van Present Apeldoorn hebben ‘vooraanstaande Apeldoorners’ zitting. Ze ondersteunen de doelstelling van Present. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan Present. Door hun naam te verbinden, ondersteunen zij Present en creëren zij draagvlak waarmee Present naar buiten toe kan treden. Op deze manier kunnen organisaties en andere contacten zien dat de activiteiten van de stichting breed worden gedragen en aanbevolen worden door belangrijke Apeldoornse gezichten. Het comité is samengesteld vanuit diverse maatschappelijke aandachtsgebieden; onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Stichting Present Apeldoorn.

John Berends
Burgemeester
Aan het woord
Mirjam Barendregt
Directeur Orpheus
Michel van Maarseveen
Directeur Paleis het Loo
Aan het woord
 
Barry van de Lagemaat
Voorzitter Raad van Bestuur Rabobank
Voorzitter College van Bestuur ROC Aventus Michel Galjee
Voorzitter RvB Gelre Ziekenhuizen

 

De filmopnames op deze pagina zijn mede mogelijk gemaakt door:

RTV Apeldoorn & Theo Witlox.