Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling van Present Apeldoorn hebben ‘vooraanstaande Apeldoorners’ zitting. Ze ondersteunen de doelstelling van Present. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan Present. Door hun naam te verbinden, ondersteunen zij Present en creëren zij draagvlak waarmee Present naar buiten toe kan treden. Op deze manier kunnen organisaties en andere contacten zien dat de activiteiten van de stichting breed worden gedragen en aanbevolen worden door belangrijke Apeldoornse gezichten. Het comité is samengesteld vanuit diverse maatschappelijke aandachtsgebieden; onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Stichting Present Apeldoorn.

Vacant
Burgemeester
Mirjam Barendregt
Directeur Orpheus
Michel van Maarseveen
Directeur Paleis het Loo
 
Sjoerd Scholte
Directievoorzitter Rabobank Apeldoorn e.o.
Jos van Deursen
Voorzitter College van Bestuur ROC Aventus
Michel Galjee
Voorzitter Raad van Bestuur Gelre Ziekenhuizen