Vacature flexgroep

Stichting Present heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die willen helpen en mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken. Dit doet zij door afgeronde vrijwilligersprojecten te organiseren voor groepen, waarbij nauw wordt samengewerkt met de bestaande maatschappelijke organisaties. Dit concept gaat uit van bestaande groepen die zich aanmelden voor een project. Met het flexbeleid wil Present ook de mogelijkheid bieden aan individuele vrijwilligers om zich in groepsverband in te zetten voor kwetsbare stadsgenoten.

Flexgroepen

Mensen met een overeenkomend aanbod, die zich individueel melden en zich wel vaker voor een ander willen inzetten, kunnen een flexgroep vormen.

Het kan bij flexwerkers gaan om:

* mensen die enthousiast zijn geworden na één project en dit vaker willen doen;

* ‘fitte vutters’;

* werkende jongeren;

* studenten;

* moeders die meer tijd hebben wanneer de kinderen ouder worden;

* mensen die ‘klussen’ leuk vinden/handig zijn;

* mensen die het leuk vinden om zinvol bezig te zijn en andere mensen te ontmoeten

Een flexgroep wordt ingezet bij praktische projecten, vaak zijn dit urgente projecten. Denk bijvoorbeeld aan een spoedverhuizing, het opknappen van een toegewezen woning aan iemand uit het blijf van mijn lijf huis, het opknappen van een tuin vanwege druk van buitenaf, het schoonmaken van een woning om gezondheidsredenen.

De praktische projecten vinden altijd plaats daar waar het meest nodig: wanneer iemand geen geld en sociaal toereikend netwerk heeft.

Werkwijze

* Aanmelden via het digitale formulier

* Gesprek met de coördinator projecten

* Individuele afspraken worden op papier gezet

* Vrijwilligerscontract wordt ondertekend

* Je wordt met regelmaat gemaild om je op een klus in te schrijven

Wij bieden

Zinvol vrijwilligerswerk

Enthousiaste mede flex collega’s

Begeleiding en goede voorbereiding van de klus

Duidelijke afspraken

Jaarlijks een zomeretentje en een winterborrel

Wij vragen

Flexibiliteit en enthousiasme

Tijdsinvestering van 1 dag per maand (meer mag ook)