ANBI status

Stichting Present Arnhem heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Arnhem

RSIN/Fiscaal nummer: 853792185

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-51678210

E-mailadres: info@presentarnhem.nl

Website: www.presentarnhem.nl

Postadres: Dr. Chr. Baderstraat 16, 6836 PG, Arnhem

Bezoekadres: Dominicanenweg 2, 6823 PN, Arnhem

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                     Stichting Present Arnhem beleidsplan

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Download

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Gerben v.d. Lugt  (voorzitter)
  • Maarten Schaafsma (secretaris)
  • Anton Lourens (penningmeester)
  • Michel Petri (directeur / algemeen coördinator)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn