ANBI status

Stichting Present Arnhem heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Arnhem

RSIN/Fiscaal nummer: 853792185

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-11010435

E-mailadres: info@presentarnhem.nl

Website: www.presentarnhem.nl

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Verslaglegging:

Jaarverslagen

Bestuur:

Samenstelling bestuur

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn