Team en Bestuur

Het bestuur van Stichting Present Arnhem bestaat uit:

Voorzitter: Gerben van der Lugt

Penningmeester: Anton Lourens

Algemene zaken: Henk Feddes

Directeur / Algemeen coördinator: Michel Petri

Het bestuur wordt ondersteund door

  • Pauline Brouwer: Communicatie en PR.
  • Egbert-Jan Rots en Aike Hilvers: Fondsenwerving.

Dit zijn onze ambassadeurs

Van links naar rechts:

  • Tiny Vriezen, Manager Leger des Heils Arnhem
  • Addy Plieger, adviseur bestuurders en voormalig fractievoorzitter ChristenUnie Arnhem
  • Cees van Esch, Voorzitter Overleg Kerk en Overheid.

Waarom zij ambassadeur zijn van Stichting Present?

Addy Plieger: “De unieke manier waarop Stichting Present klussen en groepen vrijwilligers op een succesvolle manier bij elkaar brengt, levert het bewijs dat Present werkt! Een aanwinst binnen het Arnhemse vrijwilligersnetwerk.”
Cees van Esch: “We leven in een ingewikkelde maatschappij waarbij hulpverlening vaak onbetaalbaar is geworden en waarbij de door de overheid opgedrongen ‘zelfredzaamheid’ voor velen onhaalbaar is. Dan is het mooi dat mensen zich inzetten voor een ander. Stichting Present koppelt daarbij mensen die wat kunnen aan mensen die hulp nodig hebben. Simpel, zonder grote organisatie of ingewikkelde structuren. Met gemotiveerde en betrokken vrijwilligers die anderen willen helpen. Dat verbindt mensen in onze stad en dat is voor iedereen een zegen.”