Voor vluchtelingen en statushouders in Assen

Eind 2015 werden vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de TT-hal in Assen. Duidelijk was toen al dat er een AZC in Assen zou komen. Wat kunnen wij doen voor de bewoners van dit AZC? Dat was een belangrijke vraag waarmee vertegenwoordigers van verschillende kerken in Assen ons uitdaagden.

AZC in Assen

In september 2017 is het AZC in Assen officieel geopend. Het gebouw is gerenoveerd en de appartementen zijn klaar voor bewoning. Er is ruimte voor maximaal 1000 personen. Op dit moment wonen er ongeveer 500 asielzoekers op het AZC, mannen, vrouwen én kinderen.

Het is een uitdaging voor de burgers van Assen om deze nieuwe bewoners van het AZC in Assen welkom te heten! In overleg met het COA bekijken we hoe wij de vluchtelingen kunnen helpen. Daarvoor hebben we de hulp nodig van veel vrijwilligers. Vrijwilligers die ons willen helpen met activiteiten zoals sport en muziek, spelletjesavonden of – middagen, maaltijden, taal ondersteuning, wandelingen, creatieve activiteiten etc.

Activiteiten binnen én buiten het AZC

Stichting Present heeft in de afgelopen jaren allerlei activiteiten opgestart. Een groot aantal van deze activiteiten vindt plaats op het AZC. Ook buiten het AZC zijn we actief. Met activiteiten buiten het AZC, willen we ook statushouders in Assen gaan betrekken. Door het grotere aantal bewoners van het AZC en doordat ook statushouders mee doen in onze activiteiten, kunnen we de inzet van meer vrijwilligers gebruiken. Help je mee met het realiseren van deze mooie projecten? Kijk hieronder wanneer en waar deze projecten plaats vinden.

 • Het Trefpunt
  Elke maandagmiddag, van 13.30 – 15.30 uur
  Locatie: Lindelaan 49, Assen (Adventskerk)
 • Vrouwenclub
  Elke woensdagmorgen, van 10.00 – 12.00 uur
  Locatie: Schepersmaat 4, Assen (AZC)
 • Kindermiddag
  Eén keer in de maand, op woensdag (als het in een schoolvakantie valt) of op zaterdag, van 14.00 – 16.00 uur
  Locatie: Schepersmaat 4, Assen (AZC)
 • Taalcafé
  Elke donderdagmiddag, van 13.30 – 15.30 uur
  Locatie: Schepersmaat 4, Assen (AZC)
 • Meet & Eat
  Een aantal keren per jaar, in een cyclus van 2 donderdagavonden.
  Locatie: eerste donderdag op het AZC, tweede donderdag bij de Nederlandse gastgezinnen thuis.
 • Klets & Koek – een activiteit alléén voor vrouwen!
  elke dinsdag van 9.30 – 11.30 uur in het Wijkcentrum ‘t Markehuus (Scharmbarg 35, Assen)

 

Natuurlijk is het mogelijk ons ook financieel te steunen.

Klik hier en doneer nu!

Stichting Present Assen heeft de ANBI-status,
je financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

 

Richtlijnen

Om de inzet voor beide kanten goed te laten verlopen, zijn een aantal richtlijnen opgesteld. Wij vinden het belangrijk dat u deze goed doorneemt.

Mail of bel voor meer informatie met onze coördinator Anne-Marie Schipper; annemarie.schipper@presentassen.nl of bel 06-40727785.