Voor vrijwilligers

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

In één dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig op projectbasis, waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Ook als jouw groep -op structurele basis- zich voor een ander wil inzetten, kunnen jullie je aanmelden. Het doel van Present is om een beweging in de samenleving op gang te brengen, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Het werkt, want met een Present-project komt in één dag echt iets van de grond en ontstaan er vaak ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal met het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij goed zicht op de maatschappelijke problematiek (zelfs achter gesloten voordeuren). Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door deze manier van samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen in de Asser samenleving. We organiseren projecten die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde. Daarom selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Doe ook mee!

Dus, wil jij met jouw team, afdeling, kring, familie of vriendengroep “present zijn” in Assen? Klik hier om direct aan te melden!

Of lees meer over meedoen als bedrijf, gezin, kerk, studentenvereniging, school of ander netwerk