Meedoen als vereniging

Met je vereniging, jaarclub of vriendengroep iets goed doen voor de samenleving?  Present daagt jullie uit om je voor een dag(deel) actief in te zetten voor mensen in Assen die hulp nodig hebben.

Present organiseert en begeleidt

Meedoen met  een vrijwilligersproject kan met een groot aantal personen. De mensen die hulp ontvangen, zijn mensen die sociaal geïsoleerd zijn, leven in armoede of kampen met fysieke en geestelijke problemen zoals ziekte, ouderdom of beperking.

Voor groepen organiseren wij twee type Presentprojecten:

  • Sociale projecten zoals koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen
  • Praktische projecten zoals helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

Meld je aan of neem contact op voor een gesprek of presentatie