Oranje Fonds en gemeente Assen worden projectsponsor!

12-07-2018

Stichting Present Assen krijgt een bijdrage van € 9.000 van het Oranje Fonds én € 9.000 van de gemeente Assen voor het Project Vluchteling Present in Assen. Dit Project heeft als doel om ontmoeting tot stand te brengen tussen de bewoners van Assen en de vluchtelingen en statushouders die in Assen wonen. Het Project Vluchtelingen Present in Assen richt zich hierbij op bewoners van het asielzoekerscentrum in Assen. Maar ook op statushouders die een huis hebben gekregen in onze gemeente.

Hoe brengt Stichting Present Assen deze ontmoeting tot stand? Door het opzetten en uitvoeren van verschillende werkvormen.

Mix & Match
Bij de werkvorm Mix & Match worden groepen gevormd die bestaan uit Nederlandse vrijwilligers en vluchtelingen/statushouders. Deze gemengde groepen worden vervolgens ingezet bij praktische en sociale projecten van Stichting Present Assen.

Meet & Eat
Nederlandse gezinnen en gezinnen die op het AZC wonen of wonen in één van de wijken van Assen delen de maaltijd met elkaar. Een stukje van de eigen cultuur wordt met elkaar gedeeld. Er vindt ontmoeting plaats. En hopelijk is dit een basis voor verder contact!

Koken mét en vóór vrouwen
Koken is belangrijk voor vrouwen uit andere culturen. Het gezamenlijk koken én eten is een goede activiteit om als vrouwen uit verschillende landen met elkaar in contact te komen.

Fun-projecten
Voor een fun-project meldt een groep Nederlandse vrijwilligers zich bij Stichting Present Assen. Deze groep heeft een specifieke wens om een activiteit op te zetten en uit te voeren voor bewoners van het AZC of voor statushouders in Assen. Voorbeelden hiervan: een dansavond voor vrouwen, een spelletjes-avond voor jongeren.

Stichting Present heeft jou nodig!
Ben jij enthousiast geworden van deze mooie projecten? Willen jullie je graag als groep aanmelden om mensen in moeilijke situaties te helpen? Wil je je inzetten voor asielzoekers en statushouders?

Meld je dan aan via onze website (www.presentassen.nl) of stuur een mail naar info@presentassen.nl .