ANBI status

Stichting Present Assen heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Assen
IBAN: NL48RABO 0125820801 t.n.v. Stichting Present Assen
RSIN/Fiscaal nummer: 816898522

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-51705911
E-mailadres: info@presentassen.nl
Website: www.presentassen.nl
Postadres: Postbus 416, 9400 AK  ASSEN

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan

Jaarplan 2020

Verslaglegging

Jaarverslag 2019

Beloning

Beloningsbeleid Stichting Present Assen