Jaarverslagen

Present Assen vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om onze jaarverslagen te publiceren. De medewerkers van Present Assen verantwoorden nauwgezet hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Present Assen weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel: mensen helpen die hulp nodig hebben in Assen.

Veel leesplezier!

Jaarverslagen

Jaarplan 2021

Bekijk hier onze plannen voor het lopende jaar.
Bovendien is er apart een Projectplan Vluchteling Present in Assen 2020-2021
Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op

Ben je geïnteresseerd om Present Assen financieel te ondersteunen? Lees meer…