Als bedrijf

MVO Partnerschap met Present biedt u een manier om van grote betekenis te zijn in de plaats waar u gevestigd bent.

Investering met lokale maatschappelijke impact

Er zijn veel verschillende manier om te investeren in Present. Bijvoorbeeld door een vergoeding voor de bemiddeling en organisatie van Present als uw medewerkers projecten uitvoeren. Maar wist u dat uw investering een nog veel hoger rendement kan opleveren?  Want Present bemiddelt niet alleen voor groepen uit bedrijven. We willen de hele samenleving in beweging krijgen in het omzien naar kwetsbare mensen. Ook groepen vrienden, studenten, kerkgenoten, buurtgenoten, scholieren en zelfs gezinnen kunnen zich melden bij Present. Deze groepen nemen zelf geen budget mee. Maar door uw investering kan Present ze wel inzetten.
Wilt u ons financieel steunen, dan ontvangen wij uw gift graag op bankrekeningnummer
NL48RABO 0125820801 t.n.v. Stichting Present Assen. Stichting Present Assen heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Uw aandeel in Present

Als u interesse heeft om op die manier een aandeel in Present te nemen gaan we graag met u in overleg! Ook andersoortige inzet van mensen, middelen en media bespreken we graag met u.

Stuur ons een bericht of Klik hier voor een overzicht van onze partners.