Wijziging ambassadeurs Visser & Visser Accountants

03-09-2021

Op 1 september nam Ger Visser afscheid als ambassadeur van Stichting Present Barendrecht. Wij zijn hem dankbaar voor zijn enthousiaste betrokkenheid bij ons werk en zijn waardevolle adviezen aan ons team. Gelukkig neemt Marco Ruit van Visser & Visser Barendrecht Gers functie over. Zo toont dit bedrijf haar grote maatschappelijke betrokkenheid. #Mvo