Aanmelden als vrijwilliger in tijden van Corona

Beste vrijwilliger,

In deze bijzondere en spannende tijd is het mooi als we elkaar van dienst kunnen zijn. Fijn dat u betrokken wilt zijn bij kwetsbare mensen die hulp kunnen gebruiken!

Er zijn mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en websites, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen WhatsApp, geen zoom, geen skype hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag samen met u hulp organiseren.

Voorwaarden voor hulpontvangers

  • Hulpontvangers hebben onvoldoende sociaal netwerk, gebrek aan financiële middelen en/of gezondheid om de hulp zelf te kunnen regelen.
  • Hulpontvangers hebben de komende tijd bemoediging/hulp nodig en kunnen de bemoediging/hulp niet realiseren via andere initiatieven (Facebook, Websites of eigen netwerk).
  • Hulpontvangers worden begeleid door een hulpverlener en de hulpverlener schat in dat de hulp nodig is en op de juiste plek komt.
  • Hulpontvangers zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met een slechte (psychische) gezondheid of een beperking, eenzame mensen, nieuwe inwoners of gezinnen/alleenstaanden die worden begeleid door hulpverleners.

Aanmelden als vrijwilliger

Als u hulp wilt bieden, kunt u dat melden via onderstaand formulier. Als we een hulpvraag hebben die past bij uw aanbod, dan koppelen we u aan de hulpverlener en haar/zijn hulpontvanger. Wij doen ons best om u te koppelen aan iemand die niet al te ver van u vandaan woont. Als dat niet mogelijk is, overleggen wij uiteraard eerst met u.

Wij vragen u om zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen.