Dit is Present

Partners van Present Barendrecht

Vrijwilligerswerk goed organiseren, is een vak apart. Stichting Present Barendrecht gaat professioneel te werk. Ieder jaar ontmoeten meer mensen elkaar via Present. De inzet van vrijwilligers moet op de juiste plek terechtkomen. Om dat mogelijk te maken, kunnen we steun goed gebruiken. Sponsors en partners zijn broodnodig voor Present.

Fondsen, bedrijven en particulieren werken graag met Present samen. Dankzij deze partners versterken we elke dag weer de beweging van omzien naar elkaar in Barendrecht.

De organisatie en uitvoering van onze projecten wordt financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Barendrecht, het lokale bedrijfsleven en door verschillende organisaties uit de sectoren wonen, zorg en welzijn. Hun bijdrage bestaat uit een financiële donatie of uit het leveren van goederen en/of diensten in natura. Hieronder zie je het actuele overzicht van deze partners, voorzien van links naar hun websites. Wij zijn enorm blij met de ondersteuning die zij ons op allerlei manieren geven!

In onderstaande testimonials (belangeloos voor ons gemaakt door Groener Gras Producties) vertellen relaties vanuit bedrijfsleven, maatschappelijk veld en vanuit Present zelf over hun beweegredenen om Present te willen zijn in Barendrecht.


Angelique Suijkerbuijk, Lead sales & service support bij Rabobank: "Present brengt mensen bij elkaar."


Ger Visser, partner Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs: "Present verbindt ondernemers met de maatschappij."


Jan-Willem van Hellemond, directeur Velo Beheer: "Present helpt ondernemers maatschappelijk betrokken te zijn."


Daphne Holtappel, directeur-eigenaarConservator Group: "Heel dankbaar werk."


Henk-Jan Ketelaar, tot juli 2022 predikant in Barendrecht: "Ik word blij van de betrokkenheid bij mensen."


Fenna Nuninga, Vivenz Thuisbegeleiding: "Samen iets vooreen ander doen, geeft een heel voldaan gevoel."


Martijn van Meppelen Scheppink, oud-voorzitter Stichting Present Barendrecht: "Mensen zijn verwonderd dat er zomaar mensen komen helpen."


Walter Bliek, vrijwilliger: "Dat je als vrijwilliger iets mag doen voor een ander."


Stichting Present Barendrecht heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussenmensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present Barendrecht is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24436072. Present Barendrecht is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Dit betekent dat giften gedaan aan de Stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het rekeningnummer van Stichting Present Barendrecht is: NL45 RABO 0143 5298 54. Als Stichting is Present Barendrecht volledig afhankelijk van partners. Wilt u ook sponsor of partner worden of zoekt u een professionele partner op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Neem contact op met algemeen coördinator Desirée de Bruin-van Raamsdonk via 06-11 33 38 30.

Meedoen als partner

Present Barendrecht werkt nauw samen met tal van bedrijven, fondsen en maatschappelijke organisaties. Samen maken we werk van een duurzame samenleving. Een samenleving die naar elkaar omziet. Bijvoorbeeld door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Iets voor jouw organisatie? Lees meer of doe direct met ons mee.

Ondersteun via donatie

Present Barendrecht doet veel, maar kan dit niet alleen. Dankzij (financiële) steun van vele mensen en organisaties komen we verder. Present is als zelfstandige (ANBI) stichting afhankelijk van fondsen. Ons voortbestaan is niet vanzelfsprekend. Ten eerste omdat de hulpverzoeken toenemen en ten tweede omdat het type vrijwilligers diverser wordt. Dat vergt meer steun.

Draag jij een samenleving waarin meer mensen naar elkaar omzien ook een warm hart toe? Overweeg dan een gift aan Present Barendrecht.