Veelgestelde vragen

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Mocht je vraag er niet bij zitten, neem dan gerust contact met ons op.

Wat gebeurt er als ik me aanmeld als vrijwilliger bij Present?

Dan geven we eerst een presentatie bij jou en je groep over ons werk en onze aanpak. Vervolgens kijken we samen welk werk je leuk en zinvol vindt om te doen. Iets praktisch of juist een sociale activiteit met (gehandicapte) kinderen of ouderen? Wij zoeken een passend project voor jullie, afhankelijk van de gewenste datum, duur en mogelijkheden. Daarna gaan we samen op projectbezoek zodat je weet wat je te wachten staat. Tijdens het project word je ontvangen en begeleid door een van onze groepenbegeleiders. Na afloop vragen we je om het project te evalueren.

Moet ik zelf gereedschap of andere klusmaterialen meenemen naar een praktisch project?

Nee, dat hoeft niet. Present zorgt voor alle materialen en voert ook al het afval af. We zorgen zelfs voor handschoenen. Het is wel handig om oude kleding aan te trekken. Als er bij sociale projecten materialen nodig zijn, zoals knutselspullen of ingrediënten voor een maaltijd, dan zorgt Present daar ook voor.

Kost een project van Present mij veel tijd?

Vrijwilligerswerk via Present kost je in principe eenmalig een dag of een dagdeel. Meer niet. Je zit nergens ‘aan vast’. We hopen natuurlijk dat je het zo’n fijne ervaring vindt, dat je je vaker wil inzetten voor je naaste. Dat kan via Present, maar het is ook geweldig als je zelf in je omgeving gaat kijken wie jouw hulp goed kan gebruiken.

Waarom doe je vrijwilligerswerk via Present altijd in een groep?

Bij Present staat de ontmoeting centraal. Dat is de ontmoeting met de hulpontvanger, maar ook de ontmoeting met medevrijwilligers in een groep. Je leert van elkaar en je kunt je ervaring met elkaar delen. En bovendien: samen krijg je meer voor elkaar!

Ik woon niet in Barendrecht. Kan ik dan ook vrijwilligerswerk doen via Present Barendrecht?

Natuurlijk kun je bij ons aankloppen voor een project. Maar je kunt ook eerst kijken of er een lokale Present stichting is in jouw stad of dorp. Het is wel zo leuk om je dichtbij in te zetten. Op de site van Present Nederland vind je de meer dan zeventig locaties waar Present actief is.

Ben ik verzekerd als ik een project via Present doe?

Vrijwilligers van Present doen nooit gevaarlijk werk en we hopen natuurlijk dat iedereen blij en veilig thuiskomt. Het is verstandig om bij klusprojecten oude kleren aan te doen en je mobiel veilig op te bergen. Maar stel dat je een ongelukje hebt, dan is het goed om te weten dat Stichting Present Barendrecht via de Gemeente Barendrecht verzekerd is voor de kosten van ongevallen tijdens een project.

Ik houd een spreekbeurt over Present. Kunnen jullie mij informatie sturen?

Wat leuk dat je zo enthousiast bent over ons werk. Wij hebben geen kant-en-klare spreekbeurten, maar we hopen dat je op deze site al veel informatie vindt. Vind je het leuk als wij jouw klasgenoten ook komen vertellen over ons werk? Dan kun je ons mailen: info@presentbarendrecht.nl.

Kom ik altijd op de foto op jullie site als ik aan een Present-project meedoe?

We vragen al onze vrijwilligers vooraf om toestemming om hun portret op onze sociale media en de website te gebruiken. Hulpontvangers komen in principe nooit in beeld.

Kan ik jullie bellen als mijn tuin aan een opknapbeurt toe is?

Het is goed om te weten dat particulieren zich niet zelf voor hulp kunnen aanmelden bij Present. Onze coördinator gaat alleen aan de slag met aanmeldingen via een professional/hulpverlener die op de hoogte is van onze zorgvuldige werkwijze. Zo’n hulpverlener heeft ook de indicatie van tevoren professioneel ingeschat op basis van onze criteria: Is de hulp echt nodig? Ontbreekt het de hulpontvanger aan geld, gezondheid en een netwerk om de klus zelf te doen? Dan gaan we aan de slag. Door zo te werken, weten we zeker dat jouw hulp bij de juiste mensen terecht komt. 

Zijn de hulpontvangers altijd blij met mijn inzet?

Eigenlijk zijn alle mensen voor wie jullie je inzetten echt geholpen. Je biedt perspectief in een situatie die uitzichtloos kan lijken. Sommige hulpontvangers bedanken de vrijwilligers heel uitbundig, anderen zijn wat gereserveerder of zelfs nors omdat zij verlegen zijn of zich een beetje schamen. Het is onze ervaring dat je aanwezigheid en je bereidheid om de hulpontvanger echt te zien, nog belangrijker is dan het werk dat je hebt gedaan.

Is iedereen bij Present een onbetaalde vrijwilliger?

De algemeen coördinator krijgt een salaris voor haar werk. De project-coördinatoren en de bestuursleden doen hun werk pro bono. Zij krijgen alleen een vergoeding voor de onkosten die zij maken.

We leggen graag uit waarom wij een betaalde coördinator in loondienst hebben. Present is dé organisatie van en voor Barendrechtse vrijwilligers. Maar om de hulpprojecten te organiseren hebben we ook professionals nodig. Mensen die verstand hebben van hulpverlening, het maatschappelijke middenveld, verantwoordelijkheid, bemiddeling en dienstverlening. En die met volledige aandacht, expertise en ervaring de projecten goed op kunnen zetten en begeleiden. Net als alle Present-stichtingen in Nederland hebben wij daarvoor een professionele coördinator die een – bescheiden – salaris krijgt. Zij zorgt ervoor, ondersteund door vrijwillige assistent-coördinatoren, een betrokken bestuur en moederorganisatie Present Nederland, dat wij professioneel present kunnen zijn in Barendrecht. Zo kunnen wij de beste hulpverlening organiseren en continuïteit garanderen. Dat zorgt er weer voor dat tientallen verschillende maatschappelijke organisaties graag met Present samenwerken en dat de vrijwillige energie van al die Barendrechters op de juiste plek terechtkomt.

Hoe wordt Present Barendrecht gefinancierd?

Het werk van Present wordt vooral betaald uit giften. Wij krijgen geld van particuliere donateurs, van bedrijven, van serviceclubs en van kerken. Daar zijn we heel blij mee; dat bepaalt in hoge mate dat wij ons werk kunnen (blijven) doen. Daarnaast krijgen we subsidie van de gemeente Barendrecht. Voor speciale projecten vragen we geld aan bij grotere fondsen. Onze stichting heeft een ANBI-status waardoor jouw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Onze jaarcijfers vind je hier. Het salaris van de coördinator is de belangrijkste kostenpost voor onze stichting. Voor de materialen die we nodig hebben voor het opknappen van woningen vragen we een bijdrage aan de bewoners. We kunnen ook vaak een beroep doen op sponsors of op het Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden in Barendrecht.

Wat kost meedoen aan een project van Present?

Alleen jouw tijd en inzet. Vrijwilligers krijgen geen rekening van Present. We maken natuurlijk wel kosten om jou een waardevolle vrijwilligerservaring te bieden en om materialen te verkrijgen voor de projecten. Ben je blij met het werk van Present, dan mag je een donatie doen. Met bedrijven die via Present projecten doen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maken we afspraken op maat. Daarover lees je meer in de Bedrijvenfolder Present Barendrecht.

Waarom vragen jullie bedrijven geld voor het doen van vrijwilligerswerk?

De coördinator van Stichting Present biedt maatwerk om bedrijven te helpen hun ambities op het gebied Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te realiseren, om hun medewerkers te enthousiasmeren en teams te versterken met de bedrijfsevenementen. We vragen daarvoor een bijdrage in de kosten van het organiseren van zo’n ‘teamdag’ en alle communicatie eromheen. Alle Present-stichtingen in Nederland houden daarbij hetzelfde richtbedrag aan, zodat de samenwerking helemaal transparant is.

In plaats van een eenmalig vergoeding is het ook mogelijk om een partnerovereenkomst aan te gaan. Voor ons is dit heel waardevol omdat wij dan voor meerdere jaren de financiële zekerheid hebben om ons werk voor de Barendrechtse samenleving te kunnen doen. Voor ondernemers kan zo’n partnerovereenkomst fiscaal aantrekkelijk zijn.

Komt mijn hulp altijd terecht bij mensen die het nodig hebben en verdienen?

Vrijwel alle hulpontvangers zijn gescreend door een professional/hulpverlener die beoordeelt of hulp door vrijwilligers nodig of wenselijk is. Deze professional bespreekt de ‘hulpvraag’ en schat in of de hulpontvanger een eigen netwerk of financiële mogelijkheden heeft om de situatie zelf te verbeteren. Zo niet, dan kan Present inspringen. Present wordt slechts zeer summier geïnformeerd over iemands privésituatie. Ook al kan de situatie anders lijken, je kunt er vanuit gaan dat jouw inzet iemand echt perspectief biedt.

Present wil en kan ook niet oordelen over de oorzaken van de leefomstandigheden van de hulpontvangers. We zijn te goeder trouw en hopen dat onze vrijwilligers deze opvatting delen.

Moet je christen zijn om via Present vrijwilligerswerk te doen?

Nee hoor, Present-vrijwilligers en onze hulpontvangers komen uit alle geledingen van de Nederlandse samenleving. Present is wel opgericht vanuit een sociaal-christelijke inspiratie. Wij geloven dat de mens niet gemaakt is om alleen te zijn en wij volgen Jezus in zijn opdracht om er te zijn voor de ander, met hart en handen.

Hoe gaan jullie om met sociale veiligheid?

Presenters (flex-vrijwilligers, opruimers, administratief ondersteuners en bestuursleden) tekenen een vrijwilligersovereenkomst voordat zij aan de slag gaan bij Present Barendrecht. Daar hoort ook een Verklaring Omtrent Gedrag bij. Stichting Present houdt zich aan de richtlijnen van de AVG. In onze ‘Gedragscode & klachtenregeling voor Present Barendrecht’, die aanvullend is op AVG, VOG en wettelijke regelgeving, geven we helderheid over passend gedrag van alle vrijwilligers die zich via Present inzetten. Deze richtlijnen gelden ook voor de hulpontvangers en voor de medewerkers van de maatschappelijke organisaties met wie we samenwerken. We leggen uit welke weg je kunt bewandelen en bij wie je terecht kan in geval van een klacht of ervaring van ongewenst gedrag. Onze (externe) vertrouwenspersoon is Mary Den Hoedt-Dekker (tel. 06 52022636, info@ceres-advies.nl).