Kerstengelenproject 2019

Het Kerstengelenproject

Het hartverwarmende adventsproject ‘Kerstengelen’ is een gezamenlijk initiatief van Stichting Present en diverse kerken in Barendrecht. Door voor elkaar een ‘kerstengel’ te zijn, stimuleren we het omzien naar elkaar, verminderen we eenzaamheid en vergroten we de onderlinge verbondenheid.

Wat doet een kerstengel?

De kerstengel laat gedurende de Adventstijd iets van zich horen, dus tussen zondag 1 december en zondag 22 december. Het is de bedoeling dat u als kerstengel iemand (desgewenst anoniem) bemoedigt, ondersteunt, helpt, een kaartje, (zelfgebakken) lekkers of een bloemetje stuurt. Wat u maar bedenkt. Present zorgt voor kaartjes die u bij uw presentje kunt sluiten. Op deze kaartjes staat: “een presentje van uw kerstengel”. Het project gaat om het gebaar, bijvoorbeeld één keer per week, niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld. Iedereen jong en oud, groot of klein, kan zich aanmelden als kerstengel. Dit kan tot 15 november.

Aanmelden als Kerstengel

Wie krijgt een boodschap van een kerstengel?

Iedereen komt in aanmerking als begunstigde van een kerstengel: ouderen, jongeren en kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die wel eens wat extra aandacht verdient. Present vraagt vooraf aan de aangemelde begunstigden of zij het goed vinden om in de adventsweken iets te merken van een kerstengel. Aanmelden van begunstigden was mogelijk tot 8 november.

Privacy 

Vanwege de privacywetgeving mogen we slechts onder voorwaarden persoonsgegevens vastleggen. Op de hierboven beschreven manier handelen we zorgvuldig en conform de wet en kunnen we toch het verrassingseffect voor begunstigden zoveel mogelijk behouden.