Meedoen als gezin

Een zinvol uitje

Present heeft een speciale methode ontwikkeld voor gezinnen. Het biedt ouders een praktisch handvat om kinderen te laten ervaren wat het betekent om om te zien naar een naaste in de eigen omgeving. Waarden als ‘geven’, ‘klaarstaan voor een ander’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’ komen spelenderwijs aan bod. Gezinnen die deelnemen ervaren een Presentproject als een spannend en zinvol avontuur dat hen als gezin dichter bij elkaar heeft gebracht!

Present organiseert en begeleidt

Van voorbereiding tot evaluatie worden jullie begeleid door een speciaal daarvoor getrainde Present medewerker. De keuze van een project vindt plaats na inventarisatie van de unieke talenten van jullie als gezin. Hierbij is uitgebreid aandacht voor de rol van de kinderen. Activiteiten worden zo uitgekozen dat ieder gezinslid kan deelnemen.

Voor gezinnen organiseren wij op hoofdlijnen twee typen projecten:

  • Sociale projecten, zoals koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken en wandelen met eenzame ouderen.
  • Praktische projecten zoals opruimen of schoonmaken van een woning of het aanpakken van een verwilderde tuin.

Maar natuurlijk staan wij ook altijd open voor jullie specifieke ideeën of talenten waarmee wij een ander blij kunnen maken en kunnen helpen!

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is voor een gezin of familie in principe kosteloos. Indien van toepassing verzoeken we jullie om een kleine bijdrage te doen voor bijvoorbeeld de inkoop van benodigde projectmaterialen.

Meld je aan of neem contact op voor een kennismaking