Actie Diacodoe

22-09-2020

Wie maak jij blij op de Diacodoe?

Op zaterdag 10 oktober van 9.30 tot 13.30 uur organiseert Present de jaarlijkse diaconale projectdag voor jongeren.

Wij zorgen voor de lunch en waardevolle ontmoetingen. Jij stelt je energie en tijd beschikbaar. Samen helpen we mensen die het moeilijk hebben. Meld je met je vrienden aan op info@presentbarendrecht.nl of app ons: 06-82917424.

#vrijwilligerswerk #wiemaakjijblij? #metjevrienden #present