Adviseurs

Stichting Present Barendrecht is erg blij met haar adviseurs. Zij beschikken over een grote ervaring in het sociale domein en het maatschappelijk leven in Barendrecht en zijn bereid om het bestuur en het team gevraagd en ongevraagd advies te geven over interne kwesties in de organisatie.

De adviseurs van Stichting Present Barendrecht zijn:

  • Pia van Dalen-Witkamp, voormalig coördinator van Stichting Present Barendrecht
  • Jan Jippes, bestuurder en oud-raadslid