ANBI status

Stichting Present Barendrecht heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Barendrecht
RSIN/Fiscaal nummer: 819431965
KvK-nummer: 24436072
ANBI-status: Ja

Bankrekeningnummer: NL 45 RABO 0143 5298 54

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-11 333 830
E-mailadres: info@presentbarendrecht.nl
Website: http://www.presentbarendrecht.nl
Postadres: Postbus 44, 2990 AA Barendrecht
Bezoekadres: Binnenlandse Baan 36, 2991 EA Barendrecht

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Petra Teunissen-Nijsse, Voorzitter
  • Wim van Helden, Penningmeester
  • Lia Blinde, Secretaris
  • Rolinka van der Graaff, algemeen Bestuurslid
  • Jur van Rietschoten, algemeen Bestuurslid

Beloning:

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerker: conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening