Team en Bestuur

Stichting Present Barendrecht is opgericht op initiatief van de Stichting Hart voor Barendrecht. Deze
stichting ontplooit sinds enkele jaren kerkoverschrijdende activiteiten, onder andere op het gebied van
het jeugdwerk en op praktisch diaconaal gebied. Omdat de activiteiten van een lokale Stichting Present
hier natuurlijk helemaal in passen, is in 2008 Stichting Present Barendrecht opgericht. Present is
inmiddels een zelfstandig opererende stichting die uiteraard nog warme banden heeft met de Stichting
Hart voor Barendrecht.

Aan Stichting Present Barendrecht wordt vorm gegeven door de volgende personen

Bestuur (op vrijwillige basis)

  
Petra Teunissen-Nijsse

Voorzitter

Cees van den Berg

Secretaris

  Wim van Helden

Penningmeester

Rolinka van der Graaff

Bestuurslid

Jur van Rietschoten

Bestuurslid

Operationeel team

 

Pia van Dalen-Witkamp

Coördinator

Johan Deuring, Jannie de Vlaam

John Dik, Cobi Louws

Operationeel Team op vrijwillige basis

De coördinator is voor 0,55 FTE in dienst van de Stichting op basis van CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Daarnaast kan Stichting Present Barendrecht een beroep doen op een team “vaste” vrijwilligers, de flexgroep. Zij zijn altijd bereid de handen uit de mouwen te steken.