Vriend van Present

Het werk van Present Barendrecht groeit. Vonden er in het oprichtingsjaar 2008 6 projecten plaats met de inzet van ca. 25 vrijwilligers; in 2017 was dat aantal uitgegroeid tot 126 projecten uitgevoerd door 143 groepen met 1216 vrijwilligers. De totale vrijwillige inzet was maar liefst 4002 uren! Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen  blij van! En om dit werk te blijven doen heeft Present Barendrecht jou hard nodig.

Steun ons via NL 45 RABO 0143 5298 54

Steun Present Barendrecht als vriend

Om een blijvende impact te houden zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Een vriend is enthousiast over het werk van Present en wil hierin een aandeel leveren. Een vriend vindt het belangrijk dat er in de samenleving omgekeken wordt naar kwetsbare mensen en steunt daarom  financieel het werk van Stichting Present. Vrienden maken het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Waarom vriend worden?

Op dit moment organiseren we als Present  een groeiend aantal  projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, scholen, bedrijven etc. We doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten nodig. Dat kost gewoonweg geld. Daarom hebben wij óók financiële steun nodig. Een deel van wat er nodig is, krijgen we van de gemeente, verschillende kerken en van een aantal bedrijven en fondsen. Maar dat is nog niet voldoende. Daarom is ook de steun van vrienden hard nodig!

Hoe word je vriend?

Klik hier en neem uw aandeel in Barendrecht > deel uw enthousiasme > word vriend!