Aanmeldformulier voor een praktische hulpvraag

Er zijn regelmatig groepen die zich via Present in willen zetten. Met dit formulier kunt u een melding maken van een hulpvraag die voldoet aan de criteria van Present. Dit houdt voor de hulpontvanger/cliënt in dat deze beschikt over:

  • onvoldoende geld,
  • onvoldoende netwerk en/of
  • onvoldoende gezondheid.

Houd bij het melden van een project rekening er mee dat:

  • de hulpverlener die verantwoordelijk is voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project,
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren).
Wij verzoeken u onder het kopje “Hulpontvanger” in het tekstvak “Beknopte omschrijving” in ieder geval de achternaam van de hulpontvanger en zijn of haar adres te vermelden.