Voor hulpverleners

Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas word je vaak beperkt door tijd en budget. Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. Present biedt die vrijwillige hulp aan.

Vrijwilligers als welkome aanvulling

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals:

 • Opknappen van verwilderde tuinen
 • Helpen bij verhuizingen
 • Leggen van een laminaatvloer
 • Klusjes in huis, zoals ophangen lampen en planken, monteren kasten
 • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
 • Schoonmaken en opruimen
 • Schilderen van een verwaarloosde woning
 • Koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang

Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de projecten van grote waarde kunnen zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets, hun werk geeft hen wel een zetje in de goede richting.

Ontmoeting net zo belangrijk als de klus

Als Present vinden we daarbij de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief bieden kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. We zeggen wel eens: in de kern is het organiseren van een Present project het faciliteren van ontmoetingen!

Een hulpvraag melden

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject. Criteria zijn:

 • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
 • Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.
 • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project.

Het aanbod van de vrijwilligers is voor Present het vertrekpunt. De urgente projecten worden door de zogenaamde Flexers (individuele vrijwilligers) gerealiseerd. Onze projectcoördinator gaat op zoek naar vrijwilligers die met dit project aan de slag willen gaan. Als we voldoende vrijwilligers hebben gevonden (altijd minimaal 2) dan wordt in onderling overleg een projectbezoek ingepland. Als na dit bezoek blijkt dat het project haalbaar is, wordt een datum voor de uitvoering van het project vastgesteld. De projectcoördinator organiseert en begeleid het project.

De overige projecten worden door de aangemelde groepen uitgevoerd. Deze groepen, afkomstig van bijvoorbeeld een kerk of bedrijf, stellen zelf de datum vast dat zij kunnen. Ze hebben ook zelf aangegeven wat voor soort projecten ze willen doen. Present tracht vervolgens de binnenkomende hulpvragen te koppelen aan het aanbod van zo’n groep.

Present kan u dus niet garanderen dat wij een bepaalde hulpvraag op korte termijn kunnen invullen. Wij zijn immers altijd afhankelijk van onze vrijwilligers!

Wat kun je van Present verwachten?

Voorafgaand aan het project:

 • Begeleiding en instructie van de groepen en de groepen Flexers.
 • Tot stand brengen van de juiste match van het aanbod van de groep / de competenties van de vrijwilligers met uw vraag.
 • Organisatie van en aanwezigheid bij het projectbezoek, inclusief een afspraak bij en met de hulpontvanger. Tijdens dit gesprek worden tussen de hulpverlener, de vrijwilliger (als die gelegenheid heeft) en de projectcoördinator van Present afspraken gemaakt over het project.
 • Contactpersoon tussen uw organisatie en de vrijwilligersgroep.

Tijdens het project:

 • Aanwezigheid bij opening en afsluiting van het project.
 • Stand-by tijdens het project.
 • Verantwoordelijk voor de vrijwilligers tijdens het project.

Na het project:

 • Evaluatie van het project, de effecten en de samenwerking.
 • Terugkoppeling naar de groep van de door u vermelde effecten.
 • Maken van vervolgafspraken (eventueel).

Wat Present van jou als hulpverlener verwacht:

Vooraf:

 • Kennismakingsgesprek als we voor het eerst samenwerken.
 • Duurzame samenwerking: als het wederzijds bevalt gaan we een duurzame samenwerking aan op basis van partnerschap en openheid voor ontwikkeling en innovatie.
 • Vaste contactpersonen in de organisatie: met deze personen stemmen we het aanbod van de groepen af en evalueren we de samenwerking.

Tijdens een project:

 • Aanwezigheid tijdens het projectbezoek dat plaatsvindt voor de uitvoering van het project.
 • Goede afstemming over het programma van de projectdag.
 • Bewaken dat de afspraken, gemaakt tijdens het projectbezoek, worden nagekomen.
 • Bij voorkeur aanwezigheid op de projectdag, hele dag of gedeeltelijk. Voor projecten op zaterdagen is dat vaak niet goed mogelijk.
 • Evaluatie met een medewerker van Present na het project.

We willen onze vrijwilligers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terecht komt en effect heeft. Daar zijn zij terecht kritisch op. Graag bespreken we daarom vooraf hoe het project onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!

Neem contact met ons op voor een kennismaking of meld direct een sociale hulpvraag of een praktische hulpvraag.