Voor vrijwilligers

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen omgeving in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Heb je je aangemeld als individu, dan koppelen we jou altijd aan tenminste een andere vrijwilliger. Zo vorm je altijd een team! De organisatie van de projecten wordt gedaan door een van de projectcoördinatoren van Present. Daar heb je dus geen omkijken naar.

In 1 dag komt er echt iets van de grond

Je kunt je op projectbasis eenmalig als groep  inzetten, waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Maar ook als jouw groep zich op structurele basis voor een ander in de Bollenstreek wil inzetten, kunnen jullie je aanmelden. Daarnaast kan je je als individu aanmelden bij Present, waarbij je kunt aangeven wat je leuk vindt om te doen en hoeveel tijd je beschikbaar hebt. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt, want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Projecten voor aangemelde groepen

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de samenleving in de Bollenstreek. En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is. De projecten worden voor jullie georganiseerd door onze Projectcoördinator, die jullie ook begeleidt tijdens de uitvoering.

Projecten voor samengestelde teams vrijwilligers (Flexers)

Via de welzijns- en hulpverleningsorganisaties (onze partners) bereiken ons ook hulpvragen die urgent zijn en waar geen groep op tijd voor beschikbaar is. Deze hulpvragen proberen we zo goed mogelijk in te vullen met onze Flexers; vrijwilligers die hebben aangegeven dat zij af en toe iets voor Present Bollenstreek willen doen. Aan deze groep vrijwilligers wordt gevraagd wie van hen een bepaald project wil doen. Vervolgens wordt door de Projectcoördinator van Present een groepje vrijwilligers samengesteld waar we het project mee gaan doen. Leuk, want zo ontmoet je ook de andere vrijwilligers! De Projectcoördinator zorgt ook voor de begeleiding tijdens het project.

Doe ook mee!

Dus, wil jij met jouw team, afdeling, kring, familie of vriendengroep “present zijn” in de Bollenstreek? Klik hier om direct aan te melden!

Of lees meer over meedoen als bedrijf, gezin, kerk, studentenvereniging, school of ander netwerk. Je kunt je ook opgeven als individu, je wordt dan opgenomen in onze Flexgroep vrijwilligers. Lees hier verder.