ANBI status

Stichting Present Bollenstreek heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

RSIN/Fiscaal nummer: 819945961

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:  06 2016 4907

E-mailadres: info@presentbollenstreek.nl

Postadres: Postbus 74,  2160 AB Lisse

bank rekeningnummer: NL91 ABNA 0497 9931 39

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                      Strategisch plan 2015-2017

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Jaarverslag 2017

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Roel de Jong, Voorzitter
  • Marlies Walhout, Secretaris
  • Corden Star, Penningmeester
  • Monique Bredze, Fondsenwerver
  • Peter Heemskerk, Bestuurslid
  • Joost Veldhoven, Bestuurslid

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn