Present in tijden van corona

Vanwege het coronavirus zijn er verregaande maatregelen genomen die een grote impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal, maar in het bijzonder van kwetsbare mensen. Het zijn onwerkelijke en spannende tijden voor ons allemaal.

Ook in deze tijd wil Present Bollenstreek helpen waar dat echt nodig is.

We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Op een andere manier, maar het zijn ook andere tijden waardoor wij onze dienstverlening (tijdelijk) anders inrichten. Onze missie is ten slotte; een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Omzien naar elkaar is een van onze kernwaarden.

Present wil groepen stimuleren om zich de komende periode te verbinden aan één of meerdere echt kwetsbare mensen in de buurt.

Van hulpverleners (hulpverleners, wijkteams, zorginstellingen, etc.) ontvangen we de hulpvraag van de kwetsbare mensen die het de komende tijd nog lastiger krijgen dan ze het al hadden (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking die nu niet meer naar de dagbesteding gaan en zich thuis zorgen maken). We gaan voor digitale ontmoetingen. bijv. in de vorm van een appje, een telefoongesprek, de hond uitlaten of het doen van boodschappen, zodat ze weten dat anderen aan hen denken.

Uitgangspunten:

  • Ons doel is een groep mensen via een digitale ontmoeting te koppelen aan de mensen die het al moeilijk hebben en het door de crisis nog zwaarder hebben.
  • We blijven in groepen werken, zodat we nieuwe (blijvende) ontmoetingen creëren. De ontmoeting is waarschijnlijk eerst en vooralsnog digitaal, met het vooruitzicht dat dit na de crisis wellicht uitgroeit tot echte ontmoetingen.
  • In principe doen de vrijwilligers alles op afstand van de bewoners. De adviezen van het RIVM zijn leidend.

Wil jij als vrijwilliger een steentje bijdragen? Klik dan hier.

Heb jij als hulpverlener een hulpvraag? Klik dan hier.