ANBI status

Present Culemborg is onderdeel van Stichting Present West-Betuwe en heeft een ANBI status; uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present West-Betuwe

KVK : 57987572

RSIN/Fiscaal nummer: 852823794

ANBI-status: Present West-Betuwe staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-15180090

E-mailadres: info@presentculemborg.nl

Website: www.presentculemborg.nl

Postadres: Waterlinieweg 66, 4106 AK Culemborg.

Bezoekadressen: op afspraak

Doelstelling

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Beleidsplan en jaarrekening:

Beleidsplan en begroting 2020 Download
Jaarrekening 2020 Download

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Antoon Wesselink (voorzitter)
  • Ditty van der Zaag (secretaris)
  • Marlies Biemans (penningmeester)
  • Tineke de Wolff (algemeen)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn