Goed voorbeeld, doet goed volgen!

08-05-2018

Ons jaarverslag is klaar! Een verslag vol mooie voorbeelden van hoe je samen, als diverse partijen, de krachten kunt bundelen en Present kunt zijn om een ander écht verder te helpen op een zinvolle manier. En als we één ding gemerkt hebben, dan is het dat sociale betrokkenheid helemaal in is! Het afgelopen jaar hebben we gezien dat er sprake is van groei! Dat allerlei groepen uit Goes en omstreken zich van hun beste kant hebben laten zien. En zich hebben ingezet voor kwetsbare mensen in onze Bevelandse samenleving op een manier die bij hen past. Om zo hun sociale betrokkenheid te tonen in de vorm van een project. Via Stichting Present de Bevelanden kwamen deze groepen, zo’n 483 vrijwilligers, terecht bij mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Op 55 manieren werden de handen uit de mouwen gestoken en werden 2472 alleenstaande moeders, vluchtelingen, statushouders, psychisch kwetsbare mensen, eenzame mensen, gehandicapten en nog zoveel anderen geholpen. Naast het feit dat kwetsbare mensen daadwerkelijk geholpen konden worden, vonden er iedere keer ook ontmoetingen plaats die veel impact hadden en iets uitwerkten bij alle betrokkenen. Niet alleen de mensen die hulp ontvingen, maar ook mensen die zich hebben ingezet en betrokken hulpverleners gaven aan dat dat ze met veel voldoening terugkeken op hun project en dat de inzet van de groep er écht toe deed. Ondanks het soms schrijnende karakter van de projecten.
Goed voorbeeld doet gevolgen. Voor 2018 liggen er weer plannen klaar, om op de trend van het afgelopen jaar voort te borduren. Ook dit jaar is Stichting Present de Bevelanden weer actief om iedereen te stimuleren daadwerkelijk iets van hun tijd en talent te geven aan kwetsbare mensen in de eigen omgeving. Alleen zo wordt het weer vanzelfsprekend om naar anderen om te zien.
Daarom de oproep ook aan u: Vorm een groep met wie u wilt, bedenk een activiteit, prik een datum, meld u aan en ga aan de slag!  Iedereen kan tenslotte Present zijn!

Ons jaarverslag is hier te vinden.

Lees meer...