Leefbaar thuis!

18-12-2017

Armoede kent veel gezichten in Nederland. Een veel voorkomende, schrijnende situatie is de
verwaarlozing van de woonomgeving van kinderen. Door financiële beperkingen van het gezin,
slechte gezondheid en kwetsbare vitaliteit van de ouder(s) en een ontoereikend sociaal netwerk
vervuilt het huis en de tuin. Ook de kinderkamers ontkomen niet aan deze schijnbaar hopeloze toestand.

Met de subsidieregeling ‘Kansen voor alle kinderen in armoede’ van het Ministerie SZW krijgt Stichting Present de mogelijkheid om 400 kinderkamers in Nederland op te knappen. Zodat er weer een leefbaar thuis kan ontstaan. De 400 activiteiten van ‘Een leefbaar thuis’ beogen een duurzame verandering in gang te zetten bij kinderen die vanwege armoede in een onleefbare leefomgeving wonen. De activiteiten (projecten) doorbreken in vele situaties ‘achter de voordeur’ een spiraal van armoede en verwaarlozing. Kinderen en ouder(s) doen daarin zelf mee, samen met de vrijwilligers, en groeien in trots en eigenwaarde. Kinderen kunnen beter meedoen in hun sociale netwerk omdat zich niet meer schamen om vriendjes en vriendinnetjes thuis uit te nodigen.

Met geld alleen komen we er niet. Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen die wat van hun tijd willen geven om voor deze gezinnen weer een leefbaar thuis te maken. Denk er eens over na en geef je op met je groep, club, team of kring om de handen uit de mouwen te steken. Neem hierover gerust contact met ons op.

Van harte aanbevolen!

Lees meer...