ANBI status

Stichting Present De Bevelanden heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present de Bevelanden

RSIN/Fiscaal nummer: 855206378

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 16 36 94 81

E-mailadres: info@presentdebevelanden.nl

Website: http://www.presentdebevelanden.nl

Adres: Middelburgsestraat 23, 4461 EE Goes

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Zie de pagina Jaarverslagen.

Verslaglegging:

Zie de pagina Jaarverslagen.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Leen Vermeulen (voorzitter)
  • Jessica Paul (secretaresse)
  • Mechiel Verkuil (algemeen lid)
  • Pieter Beunder (penningmeester)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: Nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: Bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: Conform CAO Zorg & Welzijn