Team en Bestuur

Bestuur
Leen Vermeulen – Voorzitter
Pieter Beunder – Penningmeester
Jessica Paul – Secretaresse
Mechiel Verkuil – Algemeen lid

Even voorstellen: het bestuur


Wie zijn wij? Van links naar rechts op de foto: Jessica Paul (secretaris), Pieter Beunder (penningmeester), Mechiel Verkuijl (algemeen bestuurslid) en Leen Vermeulen (voorzitter). Wij mogen met elkaar het bestuur van Stichting Present de Bevelanden vormen en dat doen we graag!
Gemiddeld komen we zes keer per jaar samen. We hebben als bestuursleden onze eigen taken en verantwoordelijkheden. Als bestuur zijn wij ook de werkgever van Jacqueline en Maria: daarom vindt er regelmatig werkoverleg met hen plaats, we denken met hen mee over bepaalde ontwikkelingen, we stellen een jaarplan en jaarverslag vast. Zo werken we met elkaar toe naar een goed werkende Stichting Present De Bevelanden. Een Stichting die er voor zorgt dat bepaalde nood en behoefte van mensen én aangeboden hulp bij elkaar komen! Prachtig werk om ook als bestuurslid hier ons steentje aan bij te mogen dragen!