Team en Bestuur

Team
Maria Kraamer – Project coördinator

Bestuur
Leen Vermeulen – Voorzitter
Pieter Beunder – Penningmeester
Jessica Paul – Secretaresse
Mechiel Verkuil – Algemeen lid

Even voorstellen: Maria Kraamer

Mijn naam is Maria Kraamer en ik ben vanaf de zomer van 2015 werkzaam als projectcoördinator van Present De Bevelanden.

Wat persoonlijke informatie: ik ben getrouwd met Herman en samen zorgen we voor ons levendige gezin met vijf kinderen, twee hondjes en de nodige aanloop die dit met zich meebrengt. Het christelijk geloof is voor ons de basis van ons leven.

In 2014 heb ik de opleiding Social Work afgerond aan de HZ in Vlissingen. Tijdens mijn afstudeeronderzoek kwam ik in contact met de werkgroep die een afdeling van Present op de Bevelanden wilde oprichten. Daar ben ik bij aangehaakt en nu mag ik me voor 12 uur per week als projectcoördinator inzetten bij deze stichting.

Mijn werkzaamheden zijn heel divers en dat maakt de functie voor mij boeiend en uitdagend. Wat ik het mooiste vind aan mijn werk is het feit dat ik mensen uit verschillende sociale milieus met elkaar in contact kan brengen en dat daaruit bruggen ontstaan over en weer. Begrip en respect voor elkaar, praktische hulp en een stukje verlichting van de eenzaamheid waarin hulpvragers vaak verkeren.

Ik ben blij met de samenwerking met allerlei maatschappelijke organisaties, die steeds meer vorm krijgt. Samen kunnen we ons inzetten en een beweging op gang brengen op De Bevelanden waarbij het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien.

Even voorstellen: het bestuur


Wie zijn wij? Van links naar rechts op de foto: Jessica Paul (secretaris), Pieter Beunder (penningmeester), Mechiel Verkuijl (algemeen bestuurslid) en Leen Vermeulen (voorzitter). Wij mogen met elkaar het bestuur van Stichting Present de Bevelanden vormen en dat doen we graag!
Gemiddeld komen we zes keer per jaar samen. We hebben als bestuursleden onze eigen taken en verantwoordelijkheden. Als bestuur zijn wij ook de werkgever van Jacqueline en Maria: daarom vindt er regelmatig werkoverleg met hen plaats, we denken met hen mee over bepaalde ontwikkelingen, we stellen een jaarplan en jaarverslag vast. Zo werken we met elkaar toe naar een goed werkende Stichting Present De Bevelanden. Een Stichting die er voor zorgt dat bepaalde nood en behoefte van mensen én aangeboden hulp bij elkaar komen! Prachtig werk om ook als bestuurslid hier ons steentje aan bij te mogen dragen!