Voor hulpverleners

Bij onze projecten werken we samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen in De Bevelanden. Als professional (hulpverlener) van één van deze organisaties heeft u een hart voor uw werk en wilt u soms meer dat het budget en de tijd toelaten. Ondersteuning door een groep vrijwilligers kan dan een welkome aanvulling zijn. Stichting Present De Bevelanden biedt die vrijwillige hulp aan!

Vrijwilligers als welkome aanvulling

Onze groepen vrijwilligers zetten zich in voor:

 • Sociale projecten, zoals:
  • Een dagje uit met bewoners van een zorginstelling.
  • Koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang.
  • Sporten met asielzoekers.
  • Wandelen met bejaarden.
 • Praktische projecten, zoals:
  • Opknappen van verwilderde tuinen.
  • Helpen bij verhuizingen.
  • Schoonmaken, opruimen of schilderen van een verwaarloosde woning.

Voor elk project geldt dat het vrijwilligerswerk altijd is ter aanvulling of ondersteuning van de professionele zorg. Wij zijn dus zelf geen hulpverlener. U, als professional, houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor de cliënt(en).

Het mes snijdt aan twee kanten

De praktijk leert dat projecten zowel voor de ontvanger(s) als voor de vrijwilligers van grote waarde zijn:

 • Bij een praktisch project kan een groep vrijwilligers uiteraard niet alle problemen oplossen. Maar er gebeurt wèl iets, hun werk kan wel een zetje in de goede richting geven. De ontvanger ervaart het als bijzonder dat een groep vreemde mensen ‘zomaar’ komt helpen.
 • Bij een sociaal project kan het voor een instelling of organisatie een uitkomst zijn om hulp te ontvangen van een groep vrijwilligers. Activiteiten die anders niet mogelijk zijn, kunnen nu wel plaats vinden. Ook de bewoners of cliënten genieten enorm.
 • Ook voor de groep vrijwilligers is een project een betekenisvolle ervaring. Ze ontmoeten mensen die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. Ze zetten samen ergens de schouders onder en ervaren vaak veel voldoening in het werk.

Een hulpvraag melden

Zoekt u vrijwilligers voor een praktisch of een sociaal project? Als professional kunt u een hulpvraag melden. Voor een praktisch project zijn er wel enkele criteria:

 1. Uw cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
 2. w cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen. Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project.
 3. Het project is onderdeel van een breder plan van aanpak van uw cliënt. Er moet duidelijk sprake zijn van een toegevoegde waarde. Dat dient toegelicht te worden tijdens de bespreking van het project.

Aanbod van vrijwilligers is vertrekpunt

Kenmerkend voor het werk van Present is dat het aanbod van de groep vrijwilligers het vertrekpunt is. Dat betekent dat de groep zelf een datum kiest en ook zelf het soort project kiest. Het kan dus gebeuren, dat er op het moment dat u een hulpvraag meldt, niet direct een groep vrijwilligers beschikbaar is. Meestal kan er echter vrij snel een match gemaakt worden.

Wat kunt u van Stichting Present De Bevelanden verwachten?

Voorafgaand aan het project:

 • Begeleiding en instructie van de groep.
 • Het aanwijzen van een groepenbegeleider voor het project.
 • Tot stand brengen van de juiste match van het aanbod van de groep met uw vraag.
 • Een gesprek met u over de invulling van het project waarbij de inhoud en afspraken worden vastgelegd. Bij een praktisch project dient de hulpontvanger ook aanwezig te zijn.

Tijdens het project:

 • Aanwezigheid bij opening en afsluiting van het project.
 • Stand-by tijdens het project.
 • Verantwoordelijk voor de vrijwilligers tijdens het project.

Na het project:

 • Evaluatie van het project.
 • Terugkoppeling naar de groep van de door u genoemde zaken.
 • Maken van vervolgafspraken (eventueel).

Wat verwachten wij van u?

Voorafgaand aan de samenwerking:

 • Kennismakingsgesprek

Voorafgaand aan het project:

 • Vaste contactperso(o)n(en) in uw organisatie voor overleg over het project.
 • Aanwezigheid bij het gesprek over invulling van het project en zorgen voor aanwezigheid van de hulpontvangen (bij praktische klus).
 • Bewaken dat de afspraken, gemaakt tijdens dit gesprek, worden nagekomen.

Tijdens een project:

 • Aanwezigheid op de projectdag, hele dag of gedeeltelijk.
 • Evaluatie met de projectbegeleider van Present na het project.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!

Neem contact met ons op voor een kennismaking of meld direct een sociale hulpvraag of een praktische hulpvraag.