Muzikale ontmoeting

07-01-2019

Muzikale ontmoeting tussen  studenten Friesland College Extra en de bewoners van een woonzorgcentrum  in Joure 

Maandagochtend 10 december, de groep studenten ( in de leeftijd tussen de 25-35 jaar) afkomstig uit de gemeente de Fryske Marren moest al vroeg uit de veren om op tijd aanwezig te zijn bij woonzorgcentrum de Flecke in Joure. Hier wonen veelal oudere mensen die intensieve zorg nodig hebben vanwege lichamelijke en/of geestelijke beperkingen en ook zijn er bewoners die hier tijdelijk komen revalideren.

Nog even wat voorbereidingen treffen en daarna kon de groep aan de slag: de bewoners ophalen van hun kamers, helpen met koffie /thee schenken en begeleiden bij het samen zingen.

Met begeleiding van twee vrijwilligers met de trekzak, twee Congolese jongedames die een prachtig gospellied ten gehore brachten en vier jongens uit Eritrea die met een zelfgemaakte instrument ( Krar) een prachtig nummer zongen over hun moeders. De studenten hadden van tevoren ook al een paar Nederlandse liedjes ingestudeerd zoals ‘Daar bij die Molen’ en deze werden uit volle borst meegezongen .

Het was een fantastische ochtend met mooie ontmoetingen tussen bewoners en studenten die o.a. Eritrea, Congo en Syrië als thuisland hebben.

De studenten van het Friesland College Extra zijn statushouders die Nederlands spreken en inburgering klaar of bijna afgerond hebben. De studenten volgen de entreeopleiding voor anderstaligen van FC-extra aan het Friesland college. Dit traject duurt 20 weken, daarna stromen zij door naar de reguliere MBO opleiding in de door hen gekozen richting. Zij zijn doelgericht bezig met het bouwen van een toekomst in Nederland.

Twee studenten hebben het project samen met de docent voorbereid, zij openden deze muzikale  ontmoeting en zorgden voor een mooie  afsluiting.

De groep vond het geweldig om de bewoners van de Flecke te ontmoeten en hen te helpen.  In hun thuisland is het heel gewoon dat je als familie altijd voor je ouders, grootouders of zieke familie blijft zorgen.

Voor hen was het een nieuwe ervaring om een keer in een woonzorgcentrum te zijn, zij waren ontroerd en realiseerden zich voor het eerst dat achter deze  voordeur oude en kwetsbare mensen wonen die hulpbehoevend zijn. De meeste studenten waren nog nooit in een woonzorgcentrum geweest en hadden geen  idee van deze manier van zorg en wonen.

De docent was echt onder de indruk van de studenten die met natuurlijk respect, veel geduld, rust en  aandacht met de bewoners contact maakten.

Door deze muzikale ontmoeting  leerde men elkaars gewoonten en tradities kennen en konden de studenten  hun steentje bij te dragen voor de zorg voor ouderen in de Flecke. Volgens de hulpverleners van de Flecke hebben de studenten gezorgd voor een mooi begin van een nieuwe week en samen de dag voor de bewoners mooier gemaakt!

Het was een prachtige en waardevolle samenwerking tussen studenten, medewerkers en vrijwilligers van de Flecke.

Het plan is om met een volgende groep studenten weer een dergelijk Present project op te pakken zodat dit ingebed kan worden in hun leergang. Wat heel bijzonder was dat één van de studenten ,na deze ervaring, er achter kwam dat hij van studierichting wil gaan veranderen, hij had aanvankelijk voor logistiek gekozen maar kwam er nu achter dat de zorg veel beter bij hem past!

Het lied ‘ Daar bij die Molen” klonk  ook de weken daarna nog steeds door het klaslokaal van het Friesland college!

Stichting Present de Fryske Marren zorgde voor de verbinding tussen alle groepen en de begeleiding van het project.

Het doel van Present is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt.

Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!