Present in samenwerking met #nietalleen

04-05-2020

En weer een lichtpuntje gebracht, Present heeft in samenwerking met #nietalleen en Sociaal Goud een mooie koppeling voor langdurig contact georganiseerd
6 april: Present is present!
In deze spannende Corona tijd heeft Present toch bij een aantal dringende vragen kunnen helpen.
Daardoor kon iemand naar zijn eigen huis terug,
krijgt iemand nu boodschappen thuis gebracht en
wordt een tuin tot grote blijdschap van de bewoonster toch op tijd geschoffeld.
Met dank aan onze super vrijwilligers!