Vivace: 650 euro voor Present De Fryske Marren

06-05-2020

Het Jouster Koor Vivace heeft op zondagmiddag 26 januari 2020 een concert gegeven in de Hobbe van Baerdt Tsjerke. De toegang was gratis. Na afloop  werd een vrijwillige bijdrage gevraagd  om een deel van de onkosten te dekken. Geld dat extra binnen kwam was voor Present De Fryske Marren. Dit leverde voor Present het prachtige bedrag op van € 650,00.

Het bestuur van Present De Fryske Marren is erg blij met de support door Vivace. Meerdere malen hebben koorleden zich ingezet voor praktische- en sociale Present projecten. Present werd door middel van dit het concert gepromoot en  het leverde ook nog een prachtige financiële bijdrage op.

Super dat jullie als koor mensen die wat extra hulp en ondersteuning kunnen gebruiken op deze manier willen steunen. Zingen verbindt, maar Vivace verbindt dat ook aan het omzien naar de ander. Het concert stond deze keer daarom ook in het teken van luisteren naar mooie muziek en ontmoeten. Muziek verbindt en dat wilde Vivace gebruiken om mensen, die elkaar anders misschien niet direct ontmoeten, samen te brengen. Daarom waren uitnodigingen gestuurd aan mensen die in maatschappelijk- en sociaal isolement leven en voor wie ontmoetingen niet zo voor de hand liggen.

Het concert was een afwisseling van koormuziek van onder andere Karl Jenkins, zang van Louiza Saitova, een Tsjetsjeense zangeres, begeleid door Frans van Dijk op gitaar en muziek van het Jouster Saxofoon Kwartet. Tijdens het concert hoorden bezoekers teksten in verschillende talen.Na het concert was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door de koorleden werden zelfgemaakte hapje aangeboden en drankjes. Een heel geslaagde middag met een prachtig resultaat!