Dit is Present

Present Partners

Vrijwilligerswerk goed organiseren, is een vak apart. Stichting Present De Fryske Marren gaat professioneel te werk. Ieder jaar ontmoeten meer mensen elkaar via Present. De inzet van vrijwilligers moet goed terechtkomen. Dat coördineren we graag. Hierin kunnen we steun goed gebruiken. Sponsors en partners zijn broodnodig voor Present.

Fondsen, bedrijven en particulieren werken graag met Present samen. Dankzij deze partners versterken we elke dag weer de beweging van omzien naar elkaar in De Fryske Marren.

Dit zijn onze partners

Gemeente De Fryske Marren
 Woningstichting Dynhus - Balk  
Woningstichting Accolade - Heerenveen

Dit zijn onze partners: Fondsen


Fonds de Gravere - Sneek ;
Stichting Het R.C. Maagdenhuis - Amsterdam 
Haella stichting - Den Haag, 
Juckema Siderius Fonds - Leeuwarden

Dit zijn onze partners: bedrijven

AVK Plastics BV - Balk  
Buma Handel - Nijemirdum  
Douwe Hoekstra Kraan & Transport - Nijemirdum 
Aannemersbedrijf A. Faber - Sondel  
Geertsma Assurantiën - Balk 
Haskestaete Makelaardij - Balk 
Hospes Techniek - Lemmer 
Runia Fourages & Diervoeders - Nijemirdum 
Bouwbedrijf G.A. van de Beek - Balk 
Van der Meer Mechanisatie - Nijemirdum 
Kuipers Funderingstechniek - Lemmer 
Melcher & De Jong wonen en stofferen - Echtenerbrug 
A. Holtrop Beheer - Joure 
B & K Noptrans - Lemmer 
Dinkla Verkeersopleidingen - Balk/Sneek 
Bruin Auto's - Lemmer 
Mous Waterbeheer - Balk 
BHP Funderingstechniek - Nijemirdum 
MOWI - Lemmer 
Sinnergie BV - Lemmer 
LMB Martien Visser Mechanisatie - Joure 
Warenhuis De Boer - DelfstrahuizenDit zijn onze partners: Kerken


Diaconie Protestantse Gemeente Joure ca. 
Diaconie Protestantse Gemeente Balk 
Diaconie Protestantse Gemeente Sintjohannesga ca. 
Diaconie Protestantse Gemeente Haskeroord Oudehaske 
Baptisten Gemeente Lemmer 
Diaconie Protestantse Gemeente Sloten 
Diaconie Protestantse Gemeente Terkaple 
Diaconie Protestantse Gemeente It Keningsfjild Bakkeveen 
Diaconie Protestantse Gemeente Drogeham 
Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden 
Diaconie Protestantse Gemeente Lollum/Waaksens 
Diaconie Protestantse Gemeente Surhuisterveen/Boelenslaan 
Diaconie Protestantse Gemeente Tjalleberd/De Knipe


Meedoen als partner

Present De Fryske Marren werkt nauw samen met tal van bedrijven, fondsen en maatschappelijke organisaties. Samen maken we werk van een duurzame samenleving. Een samenleving die naar elkaar omziet. Bijvoorbeeld door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Iets voor jouw organisatie? Lees meer of doe direct met ons mee.

Ondersteun via donatie

Present De Fryske Marren doet veel, maar kan dit niet alleen. Dankzij (financiële) steun van vele mensen en organisaties komen we verder. Present is als zelfstandige (ANBI) stichting afhankelijk van fondsen. Ons voortbestaan is niet vanzelfsprekend. Ten eerste omdat de hulpverzoeken toenemen en ten tweede omdat het type vrijwilligers diverser wordt. Dat vergt meer steun.

Draag jij een samenleving waarin meer mensen naar elkaar omzien ook een warm hart toe? Overweeg dan een gift aan Present De Fryske Marren.