Dit is Present

Present Partners

Vrijwilligerswerk goed organiseren, is een vak apart. Stichting Present De Fryske Marren gaat professioneel te werk. Ieder jaar ontmoeten meer mensen elkaar via Present. De inzet van vrijwilligers moet goed terechtkomen. Dat coördineren we graag. Hierin kunnen we steun goed gebruiken. Sponsors en partners zijn broodnodig voor Present.

Fondsen, bedrijven en particulieren werken graag met Present samen. Dankzij deze partners versterken we elke dag weer de beweging van omzien naar elkaar in De Fryske Marren.

Dit zijn onze partners

Bedrijven die ons ondersteun(d)en:

Bedrijven acties:

 • Jaarlijks deelname Rabo Club Support: 2021 € 265,68
 • Kerstactie 2021 van Polem BV composiet silo's & tanks Lemmer: € 1.000,00

Kerken:

 • Protestantse Gemeente Joure
 • Doopsgezinde gemeente Joure
 • Protestantse Gemeente Akkrum
 • Protestantse Gemeente Balk
 • Protestantse Gemeente Sintjohannesga
 • Protestantse Gemeente Terkaple
 • Protestantse Gemeente Oudehaske
 • Baptisten Gemeente Lemmer
 • Protestantse Gemeente Sloten
 • Protestantse Gemeente Ouwsterhaule
 • Protestantse Gemeente Drogeham
 • Nederlands Hervormde Gemeente
 • Protestantse Streekgemeente
 • Ned. Herv. Gemeente Wyckel
 • Protestantse Gemeente Tijnje/Terband
 • Protestantse Gemeente Arum/Kimswerd
 • Protestantse Gemeente Leeuwarden
 • Protestantse Gemeente Tjalleberd/De Knipe

Woningstichtingen:

 • DYNHUS - Balk
 • ACCOLADE - Heerenveen

Diversen:

 • BUREAU KOOYSTRA - Joure (ondersteuning communicatie)
 • KROMHOUT & VAN DER VEEN - Joure (Korting financiele en salarisadministratie)

Meedoen als partner

Present De Fryske Marren werkt nauw samen met tal van bedrijven, fondsen en maatschappelijke organisaties. Samen maken we werk van een duurzame samenleving. Een samenleving die naar elkaar omziet. Bijvoorbeeld door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Iets voor jouw organisatie? Lees meer of doe direct met ons mee.

Ondersteun via donatie

Present De Fryske Marren doet veel, maar kan dit niet alleen. Dankzij (financiële) steun van vele mensen en organisaties komen we verder. Present is als zelfstandige (ANBI) stichting afhankelijk van fondsen. Ons voortbestaan is niet vanzelfsprekend. Ten eerste omdat de hulpverzoeken toenemen en ten tweede omdat het type vrijwilligers diverser wordt. Dat vergt meer steun.

Draag jij een samenleving waarin meer mensen naar elkaar omzien ook een warm hart toe? Overweeg dan een gift aan Present De Fryske Marren.