Nieuws

Afscheid van onze Coördinator

19 december 2022

Op 17 december 2022 heeft Anneke Nagel afscheid genomen als Coördinator van Present De Fryske Marren. Anneke heeft gedurende drie jaar haar ingezet om met behulp van vrijwilligers(groepen) inwoners van de gemeente hulp te bieden. Zij heeft in veel gevallen er voor gezorgd dat er weer een lichtpuntje kwam bij mensen die het even niet meer zelf konden regelen. Anneke heel hartelijk dank voor je inzet die je deed vanuit je hart. Op het afscheid hebben veel mensen met wie Anneke nauw heeft samengewerkt gebruik gemaakt van de gelegenheid om afscheid te nemen.