Stichting Present verwelkomt Geertsma uit Balk als eerste donateur

04-05-2020

Stichting Present verwelkomt Geertsma uit Balk als eerste donateur

Stichting Present De Fryske Marren brengt mensen bij elkaar. Door inzet van enthousiaste vrijwilligers kan hulp, aandacht en ondersteuning worden geboden.  Organisaties die zorg verlenen dragen projecten aan die door aangemelde vrijwilligers worden uitgevoerd. Gemiddeld worden per jaar 40 projecten gedaan.

Voor de coördinatie en organisatie is jaarlijks behoorlijk wat geld nodig. Er is een actie gestart bij bedrijven voor het werven van donateurs. Geertsma verzekeringen, sparen en hypotheken uit Balk, steunt als eerste donateur Stichting Present De Fryske Marren met een jaarlijkse bijdrage.

Als ondernemer maak je onderdeel uit van de maatschappij. Het werk van de Stichting Present helpt mensen die het moeilijk hebben, dit is belangrijk werk’ aldus directeur de heer Tjitze Bouma.

Donateurs, zoals Geertsma uit Balk, maken het mede mogelijk voor Present om mensen die dat nodig hebben praktische hulp of ondersteuning te bieden.

‘Het is dankbaar werk om als vrijwilliger een ander te kunnen helpen’, aldus Sjoerd Seffinga voorzitter van Stichting Present De Fryske Marren.

 

Wilt u als bedrijf ook het werk van Stichting Present De Fryske Marren ondersteunen met een eenmalig of jaarlijkse bijdrage? Neem contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden.