ANBI status

Stichting Present De Fryske Marren heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam:
Stichting Present De Fryske Marren

KvK nummer:
68509766 onder beheer bij KvK Noord Nederland

RSIN/Fiscaal nummer:
0627351230

Bankrekening IBAN:
NL20 RABO 0317 961 039 t.n.v. Stichting Present De Fryske Marren

Contactgegevens

Telefoonnummer:
06-27351230

E-mailadres:
info@presentdfm.nl

Website:
www.presentdfm.nl

Postadres:
Harddraversweg 64
8501 CP Joure

 

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het Actueel beleidsplan                          Download

Verslaglegging:

Download het jaarverslag 2020                              Download

Anbi gegevens cijfermatig:

Download het jaaroverzicht 2020 cijfermatig           Download

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

 • Karin Hazelhoff                      voorzitter
 • Sjoerd Seffinga                      secretaris
 • Sytze Holtrop                         penningmeester
 • Gerard Broek                        personeelszaken
 • vacature                               algemeen bestuurslid.
 • Stien Halma                          algemeen lid
 • Margriet Tichelaar                algemeen lid

Beloning

 • Onkostenvergoeding bestuur: nee
 • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
 • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
 • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn