Onze financiële partners

Gemeente

 • DE FRYSKE MARREN,  jaarlijkse subsidie van € 6.000,00
 • DE FRYSKE MARREN, Coronasteun 2021: € 8.000,00

Fondsen:

 • ORANJEFONDS voor de eerste drie jaar: € 42.245,00
 • KANSFONDS voor de eerste drie jaar: € 25.170,00
 • GROENE KRUIS GAASTERLAND in 2021: € 1.500,00
 • STICHTING WESTERMEER in 2021: € 600,00
 • OLGA HENDRING FONDS Amerdam in 2021: € 1.500
 • KONFERENTIE NEDERLANDS RELIGIEUZEN ’s Hertogenbosch in 2021: € 1.500

Bedrijven: donateurs drie jaar van € 100 tot € 500

 • Geertsma, verzekeringen, sparen en hypotheken – Balk
 • AVK plastics – Balk
 • IJselmeer Beton Groep – Lemmer
 • Melchers & De Jong, woninginrichting – Echtenerbrug
 • Haskestaete Makelaars – Balk
 • Buma Handel – Nijemirdum
 • Poortema & Van Roosmalen belastingadviseurs – Balk
 • Aannemersbedrijf A. Faber – Sondel
 • Douwe Hoekstra kraanverhuur/transportbedrijf – Nijemirdum
 • Van der Meer mechanisatie & machinebouw – Nijemirdum
 • Ter Schure landbouwmechanisatie – Oosterzee
 • Runia fourages & diervoeders – Nijemirdum
 • Hospes Techniek – Lemmer
 • Bouwbedrijf G & A van de Beek – Balk
 • Riemersma notariaat – Balk
 • Dinkla Verkeersopleidingen – Balk

Bedrijven: Partners: drie jaar € 1.000,00 

 • Kuipers funderingstechnieken – Lemmer
 • Holtrop Beheer – Joure

Bedrijven acties:

 • Jaarlijks deelname Rabo Club Support: 2021 € 265,68
 • Kerstactie 2021 van Polem BV composiet silo’s & tanks Lemmer: € 1.000,00

Kerken:

 • Protestantse Gemeente Joure
 • Doopsgezinde gemeente Joure
 • Doopsgezinde Gemeente Balk
 • Protestantse Gemeente Balk
 • Protestantse Gemeente Sintjohannesga
 • Protestantse Gemeente Terkaple
 • Protestantse Gemeente Oudehaske
 • Oecumenische Commissie Broek
 • Baptisten Gemeente Lemmer
 • Protestantse Gemeente Lollum-Waaxens
 • Protestantse Gemeente Sloten
 • Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Woningstichtingen

 • DYNHUS – Balk
 • ACCOLADE – Heerenveen

Diversen

 • BUREAU KOOYSTRA – Joure  (ondersteuning communicatie om niet)
 • KROMHOUT & VAN DER VEEN – Joure (korting financiële en salarisadministratie)