Als bedrijf

MVO Partnerschap met Present biedt u een manier om van grote betekenis te zijn in de regio waar u gevestigd bent.

Investering met lokale maatschappelijke impact

Er zijn veel verschillende manier om te investeren in Present. Bijvoorbeeld door een vergoeding voor de bemiddeling en organisatie van Present als uw medewerkers projecten uitvoeren. Maar wist u dat uw investering een nog veel hoger rendement kan opleveren?  Want Present bemiddelt niet alleen voor groepen uit bedrijven. We willen de hele samenleving in beweging krijgen in het omzien naar kwetsbare mensen. Ook groepen vrienden, studenten, kerkgenoten, buurtgenoten, scholieren en zelfs gezinnen kunnen zich melden bij Present. Deze groepen nemen zelf geen budget mee. Maar door uw investering kan Present ze wel inzetten.

Uw aandeel in Present als donateur of sponsor

We willen graag langdurige relaties aangaan met bedrijven die ons jaarlijks financieel willen ondersteunen met een bijdrage zodat Present structureel met behulp van vrijwilligers hulp kan bieden aan kwetsbare mensen in onze eigen regio. Een verbintenis met Present De Fryske Marren kunt u gebruiken voor eigen publicitaire middelen om aan te geven dat uw bedrijf maatschappelijk betrokken is.

Present De Fryske Marren zal de naam van uw bedrijf vermelden op haar website en bij het aangaan van een overeenkomst vermelden we op de  Facebook pagina en in de nieuwsbrief die wordt verspreid.

Als bedrijf kunt u donateur worden voor een periode van drie jaar. Daarbij hanteren we als richtlijn de  volgende staffels:

bedrijf <10 medewerkers: € 100,–  / bedrijf 10-49 medewerkers: € 250,– / bedrijf > 50 medewerkers: € 500.

Natuurlijk kunt u ons ook met een door u zelf gekozen bijdrage sponsoren voor een bepaalde periode of eenmalig. We zullen daarvan melding doen via onze website , Facebook nieuwsbrief en zo mogelijk via free-publicity.

ls u interesse heeft om op die manier een aandeel in Present te nemen gaan we graag met u in overleg! Ook andersoortige inzet van mensen, middelen, media bespreken we dan graag met u.

Stuur ons een bericht of Klik hier voor een overzicht van onze partners.