Aanmeldformulier voor een praktische hulpvraag

Er zijn regelmatig groepen die zich via Present in willen zetten. Met dit formulier kunt u een melding maken van een hulpvraag die voldoet aan de criteria van Present. Dit houdt voor de hulpontvanger/cliënt in dat deze beschikt over:

  • onvoldoende geld,
  • onvoldoende netwerk en/of
  • onvoldoende gezondheid.

Houd bij het melden van een project rekening er mee dat:

  • de hulpverlener de verantwoordelijk is voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project,
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren).

Vakantieperiode
Wij zijn niet bereikbaar tijdens de voorjaarsvakantie (24 februari t/m 28 februari 2020), meivakantie (27 april t/m 8 mei 2020) en zomervakantie (17 juli t/m 28 augustus 2020).