De impact van Present

“Een verwaarloosde leefomgeving is vrijwel altijd een symptoom van onderliggende problematiek. De situatie lijkt uitzichtloos, problemen stapelen zich op en niemand weet waar te beginnen. Present krijgt het voor elkaar om verschil te maken in deze situaties. Dat doet ze door met groepen vrijwilligers te werken aan korte intensieve projecten.” Dat is één van de conclusies van het Instituut van Publieke Waarden in haar rapport ‘Presenting: Present’. Daarin wordt de impact van Present onderzocht.

De onderzoekers constateren dat Present projecten verdere escalatie van een situatie kunnen voorkomen doordat zij aansluiten bij de meest zichtbare en praktische problemen. Dat schept ruimte voor de aanpak van andere problematiek. Hetgeen regelmatig leidt tot het voorkomen en verminderen van zorgkosten. “Present maakt daarmee het vrijwilligerswerk van de toekomst” is de slotconclusie van de onderzoekers.

Download hier het rapport ‘Presenting: Present’ (in PDF)

Lees hier het hele rapport online (met ISSUU).

Samenvatting rapport over de impact van Present

Unieke oplossing binnen welzijn- en zorgsector

Het onafhankelijke rapport legt expliciet de vinger bij de aspecten waarmee Present zich onderscheidt. Ook maakt het duidelijk waarin Present impact maakt. De onderzoekers doen dat via achttien projectbeschrijvingen met een focus op praktische klussen bij mensen thuis. De onderzoekers constateren dat sociaal isolement op de loer ligt als burgers tijdelijk of structureel niet zelfstandig zorg voor hun leefomgeving kunnen opbrengen. Hun huis is vol en/of vies. De vrijwilligers via Present zorgen voor een doorbraak in bestaanszekerheid door in één keer de directe leefomgeving weer leefbaar te maken. Voor een dergelijke ingreep is verder geen goede oplossing binnen de welzijns- of zorgsector. Toch is het de eerste stap naar het verder op orde brengen van het leven. Vaak begint hiermee een positief Domino-effect: een goede leefomgeving kan een nieuwe start betekenen en één Present project kan leiden tot vele verbeteringen in het leven van de ontvanger.

Present maakt op 10 aspecten verschil

Het IPW onderscheidt in totaal tien aspecten waarop Present het verschil maakt. Een van de krachtig kenmerken is de focus op eenmalige groepsprojecten. Voor mensen met een druk leven verlaagt dat de drempel. Een gezamenlijk avontuur waarin ze veel werk verzetten en mensen ontmoeten die ze anders niet ontmoet zouden hebben. De onderzoekers wijzen daarnaast op de symbolische betekenis van een Present project voor mensen in een sociaal isolement. “Het feit dat de mensen die zich voor hen inzetten dit vrijwillig – en dus niet betaald – doen, betekent veel voor iemand.” Dit blijkt vaak een reden om weer hoop te hebben. Maar ook om het leven zelf in de hand te nemen en zich waardevol voelen. Een belangrijke doorbraak die een schakel is tussen de uitzichtloze huidige situatie en de weg naar verbetering. “Met het faciliteren van dergelijke processen, vervult Present een unieke functie binnen het huidige hulpverleningsveld!” aldus het onderzoek.

Verschil – impact – winst

In het rapport ‘Presenting Present’ benoemen de onderzoekers van het IPW de impact van Present op drie manieren:

  • Present maakt het verschil – door een leemte te vullen binnen het bestaande aanbod van zorg- en vrijwilligersorganisaties
  • Present heeft impact – een project laat een blijvende indruk achter bij vrijwilligers, de hulpontvangers, de professionals en de samenleving
  • Present maakt winst – door de projecten worden veel (toekomstige) kosten bespaard voor zorg, welzijn, sociale zekerheid en leefbaarheid.

Voldoende capaciteit is essentieel voor impact

Dit rapport is een sterke onderbouwing om aan maatschappelijk betrokken instanties de maatschappelijke baten van Present te tonen. Ze daagt hen uit dit cruciale werk mogelijk te maken. “Het kan niet zo zijn dat er aan de ene kant mensen verwaarlozen en dat er ook mensen bereid zijn om vrijwillig hulp te bieden. Maar dat Present door geldgebrek capaciteit heeft om de brug te slaan” aldus directeur Pieter Cnossen. “Present werk heel lean and mean door oa. vaste vrijwilligers. Maar het werken met deze kwetsbare doelgroepen vraagt om zorgvuldigheid en continuïteit. Een kleine betaalde kern is daarvoor een minimale vereiste. Te vaak moeten we nu groepen vrijwilligers laten wachten omdat er geen of te weinig capaciteit is.”

Sociale projecten ook onderzoeken

Het IPW rapport focust op praktische projecten bij mensen thuis. Cnossen: “Dat is een belangrijk deel van ons werk. Het andere deel zijn ‘sociale’ projecten. Bijvoorbeeld Groep 8 die pannenkoeken bakt voor daklozen of de ICT afdeling die een middag naar de Apenheul gaat met dementerende ouderen. Dat is soms moeilijk in economisch rendement te vangen, maar wel van onschatbare waarde in kader van eenzaamheid. Dat geldt ook voor de groep studenten die op stap gaat met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, of de vrouwenclub die een creatieve middag organiseert in de vrouwenopvang. Ook dat is het vrijwilligerswerk van de toekomst!”