ANBI status

Stichting Present Delft heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present

RSIN/Fiscaal nummer: 853007676

ANBI-status: ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 37 55 96 05

E-mailadres: info@presentdelft.nl

Website: www.stichtingpresent.nl/delft

Postadres: Postbus 1045, 2600 BA Delft

Bezoekadres: Van Bleijswijckstraat 91, 2613 RR Delft

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                       Strategisch plan 2017-2020

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Jaarverslag 2019

Bestuur:

Op de pagina ‘Team en bestuur’ staan de namen van het bestuur.

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn