Comité van aanbeveling

Op 4 oktober 2017 vond een formeel startmoment plaats met het Comité van Aanbeveling van Stichting Present. Hierin hebben zes ambassadeurs plaatsgenomen die Present Delft een warm hart toedragen.

Comité van Aanbeveling

(v.l.n.r.)

Quote over Present

Tim Dröge
verbonden aan Westvest Notarissen
“Belangrijke zaken moet je goed vastleggen. Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je er voor elkaar bent als het nodig is. En dat is wat Present Delft goed regelt: dat er mensen klaar staan om er voor de ander te zijn!”
Mohamed Baba
directeur Woonbron Delft
“Kwetsbare mensen in nood kunnen rekenen op Present Delft: daadkracht vanuit een sociaal hart voor mensen. Dat herkennen wij en daarom werken wij graag samen met Present Delft.”
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
burgemeester gemeente Delft
“Het is voor de stad belangrijk dat mensen omzien naar elkaar, er voor elkaar zijn als dat nodig is. Present maakt dit, met veel passie en inzet mogelijk en daarmee vormt zij een belangrijke partner in onze stad!”
Diny de Bresser
voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Foreest
“Jong, oud, gezond, ziek, mensen willen altijd het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Oprechte aandacht, tijd voor elkaar, oog voor elkaar. Wij werken daarin graag samen met Present Delft, omdat zij op een hele fijne manier weet te organiseren dat er mensen zijn die precies dat willen geven.”
Tim van der Hagen
voorzitter College van Bestuur TU Delft
“Veel studenten willen iets betekenen voor anderen en meer zijn dan een voorbijganger in onze stad. Present Delft wijst hen op een enthousiaste manier de weg!”
Fred van Helden
predikant Protestantse wijkgemeente Hof van Delft
“Present Delft is een mooie partner in de stad die een belangrijke bijdrage levert aan ons verlangen dat kerken en hun leden zich inzetten voor de samenleving. Zo krijgt de opdracht om je naaste lief te hebben echt handen en voeten.”

De ambassadeurs bevelen Present van harte bij u aan!