Het Present Concept

Een brug tussen mensen die iets willen bieden en mensen kunnen zijn. Zo hielp Dat is de missie van Present! Als makelaar bieden wij vrijwilligersgroep als individu de mogelijkheid om zich in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en sociaal isolement.

In een dag wordt er iets van de grond te zijn

Dit kan eenmalig, projectmatig, zodat u een zinvolle en leuke dag zal beleven met elkaar, maar ook structureel. Het doel van Present is om de samenleving waarin meer en meer mensen vinden het vanzelfsprekend om samen te gaan om te zien maken. Een beweging En het werkt. Want met een Present project komt in een dag iets van de grond en zorgt voor ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol en effectief

Op dit moment is het allemaal begint met het aanbod van de groep vrijwilligers. Uw agenda en mogelijkheden centraal staan. Door nauw samen te werken met professionele hulp en welzijnsinstellingen, hebben we een goed zicht op de maatschappelijke problemen -. Zelfs achter de deur   U bieden wij koppelen aan hulpvragen van cliënten die maatschappelijk werkers bij ons indienen. Door samen te werken op deze manier, we de meest kwetsbare groepen van de Haagse samenleving te bereiken. We organiseren projecten op basis van uw interesses, kennis en vaardigheden en waar uw inspanningen de moeite waard en effectief projecten te selecteren.

Doe mee!

Dus, wilt u met uw team, afdeling, kring, familie of vrienden “aanwezig zijn” in Den Haag?

M  eld up   of   neem contact met ons op voor een kennismaking.

Of lees meer over deelname als   bedrijf  ,   (semi) overheid  ,   kerk  ,   student  ,   de school  ,   groep   of   individu  .