Hoe werkt Present?

Present Den Haag stelt zich een samenleving voor waarin steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Daarom slaan wij in de regio Den Haag een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en kwetsbare (groepen) mensen die daarmee geholpen worden. Hierbij gaan we uit van de interesse, kennis en expertise van de vrijwilliger. 

In 1 dag komt er echt iets van de grond

Dit kan eenmalig, op projectbasis of structureel. In alle gevallen beleef je samen zinvolle en goed bestede momenten. Met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde.

Zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de vrijwilligers. De agenda en mogelijkheden van vrijwilligers staan centraal. Door onze nauwe samenwerking met professionele hulp- en welzijnsinstanties hebben wij een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter de voordeur. Het aanbod van vrijwilligers koppelen wij aan passende hulpvragen die hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Haagse samenleving. Wij selecteren projecten waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.