Het Presentconcept

Een brug slaan tussen mensen die iets willen bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als intermediair in vrijwilligerswerk bieden wij zowel groep als individu de mogelijkheid om zich in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Individuele aanmeldingen worden tot nieuwe groepen gevormd. Vrijwilligersgroepen kunnen zich voor een dag(deel) opgeven om te helpen bij maatschappelijke projecten.

In 1 dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig, waarbij de groep een zinvolle en goed bestede dag beleeft, maar ook structureel. Het doel van Present is om een beweging in de samenleving op gang te brengen, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. De resultaten spreken voor zich, want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Door onze nauwe samenwerking met professionele hulp- en welzijnsinstanties hebben wij goed zicht op de maatschappelijke problematiek, zelfs achter de voordeur. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Haagse samenleving. Wij organiseren projecten die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde en selecteren projecten waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Doe ook mee!

Wil jij met jouw team, afdeling, kring, familie of vriendengroep “present zijn” in Den Haag? Lees meer over meedoen als bedrijf(semi)overheidkerkstudentenverenigingschoolgroep of individu.

meld je aan of neem contact op voor een kennismaking