Werkwijze Present

Present Den Haag stelt zich een samenleving voor waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Daarom slaan wij in de regio Den Haag een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en kwetsbare (groepen) mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Hierbij gaan we uit van de interesse, kennis en expertise van de vrijwilliger.